Info Am

PENGENALAN LAMAN WEB

Laman web ini merupakan usaha  Biro Perkhidmatan Pendidikan Majlis Islam Sarawak (BPP-MIS) untuk mewujudkan sebuah pangkalan data yang boleh dijadikan sumber maklumat, panduan atau rujukan kepada bekas peserta, individu rakan kongsi, agensi-agensi di bawah Majlis Islam dan Jawatankuasa Pengurusan Masjid-Masjid di Negeri Sarawak terhadap aktiviti pendidikan dan taska masjid anjuran Biro serta sekolah MIS di Sarawak. Data merangkumi hasil-hasil kursus, bengkel, kolokium dan wacana termasuk hasil kajian setempat yang telah dijalankan. Di samping itu, laporan dan gambar aktiviti-aktiviti pendidikan serta pautan-pautan yang berguna  juga boleh didapati di laman web ini.

LATAR BELAKANG BPP-MIS

Biro Perkhidmatan Pendidikan Majlis Islam Sarawak (BPP-MIS) merupakan sebuah unit perkhidmatan pendidikan di bawah naungan Majlis Islam Sarawak (MIS) selain daripada Biro Pendidikan di Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS Sarawak).

Pengurusan dan program anjuran organisasi ini dibiayai oleh Majlis Islam Sarawak dan ditubuhkan berdasar kepada Bengkel Bina Upaya Ummah pertama yang diadakan di Holiday Inn (Kini dikenali sebagai Grand Margherita Hotel) pada akhir tahun 2007. Hasil daripada bengkel tersebut, sembilan (9) bidang bina upaya ummah telah dikenalpasti dan organisasi telah dibahagikan kepada tiga (3) bahagian yang mempunyai kumpulan sasaran masing-masing seperti berikut:

 1. Bahagian Perkhidmatan Pendidikan Am
  1. Kanak-Kanak dalam Prasekolah
  2. Murid Sekolah Rendah
  3. Pelajar Sekolah Menengah
  4. Sekolah-Sekolah Majlis Islam Sarawak
 2. Bahagian Perkembangan Profesional Berterusan
  1. Pemimpin Rakan Kongsi
  2. Pemimpin Belia
 3. Bahagian Pembangunan Sosiobudaya
  1. Belia yang Berpotensi
  2. Belia yang Memerlukan Bimbingan dan Bantuan

Setiap bahagian meliputi tiga (3) bidang bina upaya ummah yang telah dipersetujui dalam bengkel bina upaya ummah tersebut. Bagi tahun 2014, satu jawatankuasa kecil telah ditubuhkan bagi meluluskan permohonan rakan kongsi bagi menggalakkan penganjuran aktiviti pendidikan yang selari dengan agenda pembangunan ummah di Sarawak.  Jawatankuasa Pemajuan Aktiviti Kemasyarakatan ini menyaring dan meluluskan permohonan dana daripada rakan kongsi berdasarkan lima (5) jenis aktiviti pendidikan utama seperti berikut:

 1. Peluasan Aktiviti Pendidikan BPP-MIS
 2. Aktiviti Pengurusan dan Kepimpinan Rakan Kongsi
 3. Aktiviti Pengurusan dan Kepimpinan Keluarga
 4. Aktiviti Kesukarelawanan Belia
 5. Aktiviti Khidmat Warga Emas

Biro Perkhidmatan Pendidikan Majlis Islam Sarawak