Penyelaras Aktiviti


Kenali Kami || Visi dan Misi || Fungsi Agensi || Carta Agensi || Carta Organisasi || Jawatankuasa Penasihat || Senarai Staf || Pusat Kegiatan

Penyelaras dan Aktiviti Dirancang bagi Tahun 2018

Rashid @ Mohammad bin Yusoff dibantu oleh Siti Zuriah Zezan

(Aktiviti Kanak-Kanak)

 

 1. Penubuhan Taska Masjid (1)
 2. Pengurusan & Penambahbaikan Taska Masjid (2)
 3. Pensijilan Pengasuh Taska Masjid (3)
 4. Pembekalan Bahan Asuhan Taska Masjid (4)
 5. Pengurusan Kebajikan Kanak-Kanak Taska Masjid (5)
 6. Penyeliaan Taska Masjid (6)
 7. Pengurusan Pusat Sumber (7)
 8. Pengurusan Taska Eksperimental (8)
 9. Kem Pembangunan Diri Murid Cerdas (16)
 10. Kem Asas Kepimpinan (17)
 11. Peningkatan Profesionalisme Rakan Kongsi – Konvensyen Pendidikan Prasekolah / Randau Pengasuhan Kanak-Kanak (58)
 12. Kursus Kefasilitatoran – Kursus Fasilitator Kem Pembangunan Diri Murid Cerdas, Asas Kepimpinan dan Pengucapan Awam (71)
 13. Kem Matematik (9)
 14. Kem Bahasa Inggeris (10)
 15. Kem Sains (11)
 16. Kursus Kefasilitatoran – Kursus Fasilitator Kem Matematik, Sains dan Bahasa Inggeris (71)
 17. Bengkel Kemahiran Asas Komunikasi (22)
 18. Kursus Kemahiran Komunikasi (32)

Narawi bin Haji Udin dibantu oleh Siti Zuriah Zezan

(Aktiviti Kanak-Kanak dan Aktiviti Belia)

 

 1. Bengkel Kemahiran Cara Belajar (21)
 2. Kursus Kemahiran Cara Belajar (29)
 3. Kursus Kemahiran Berfikir (31)
 4. Kembara Hijrah (35)
 5. Kursus Kefasilitatoran – Kursus Fasilitator Bengkel Kemahiran Cara Belajar, Kemahiran Berfikir dan Asas Komunikasi (71)
 6. Kursus Kefasilitatoran – Kursus Fasilitator Kem Pembangunan Diri Murid Cerdas, Aas Kepimpinan dan Pengucapan Awam (71)

 

Shamsiah Binti Hj. Mahli

(Aktiviti Belia)

 

 Bengkel Bina Insan (20)

 1. Perkampungan Pelajar Islam (PEWARIS) (27)
 2. Kolokium Rakan Sebaya dan Kepimpinan Pelajar (28)
 3. Kem Eksplorasi Minda (33)
 4. Kem Keselamatan dan Kesejahteraan Diri (BESTARI) (34)
 5. Kem Pemahaman Akidah (42)
 6. Wacana Belia Wanita (44)
 7. Kem Kesediaan Ke IPT (45)
 8. Kem Sukarelawan Belia (49)
 9. Kuliah Tasawur Islam (50)
 10. Kursus Kefasilitatoran – Kursus Fasilitator BESTARI, Ekplorasi Minda dan Kembara Hijrah (71)
 11. Kem Pengucapan Awam (18)
 12. Kursus Kefasilitatoran – Kursus Bengkel Bina Insan, PEWARIS dan Kolokium Rakan Sebaya (71)

Dayang Faizatulakmar binti Abang Kerni dan Jasmin Norhasfitri binti Muhd. Nor

(Aktiviti Rakan Kongsi)

 

 1. Kursus Pemantapan Jati Diri (53)
 2. Bengkel Prihatin Ummah (54)
 3. Kursus Asas Kepimpinan dan Pengurusan (55)
 4. Kursus Asas Kefasilitatoran (57)
 5. Peningkatan Profesionalisme Rakan Kongsi – Pelbagai Aktiviti Keilmuan (58)
 6. Majlis Ilmu Pemimpin Masyarakat – kini dikenali sebagai Majlis Ilmu Kepimpinan Masyarakat (59)
 7. Seminar Kepimpinan Para Pendidik Agama Islam (62)
 8. Kursus Pemerkasaan Jati Diri (63)
 9. Kursus Pemerkasaan Kepimpinan dan Pengurusan (67)
 10. Bengkel Pengurusan Khas – Kursus Pengurusan Strategik (68)
 11. Kursus Kefasilitatoran – Kursus Lanjutan Fasilitator PERASA (71)
 12. Kursus Kefasilitatoran – Kursus Fasilitator Pemantapan Jati Dir, Prihatin Ummah serta Kepimpinan dan Pengurusan (71)
 13. Kursus Jurulatih Fasilitator (72)
 14. Pengurusan Data Ahli Profesional Islam (65)
 15. Aktiviti Penyelidikan, Penilaian dan Penerbitan (75)

Mohd. Khairul Iskandar bin Renggi

(Aktiviti Kanak-Kanak dan Aktiviti Belia)

 

 1. Kem Asas Budaya (36)
 2. Kem Budaya (46)
 3. Kem Seni Budaya (39)
 4. Kursus Kefasilitatoran – Kursus Fasilitator Kem Jati Diri, Kem Bina Watak Budaya, Kem Asas Budaya dan Kem Budaya (71)
 5. Kem Jati Diri (13)
 6. Kem Bina Watak Budaya (14)

 

Dr. Hj. Adi Badiozaman Tuah dibantu oleh Haji Mohd. Suib bin Haji Maknun

(Aktiviti Rakan Kongsi) 

 1. Aktiviti Pendidikan (76)
 2. Aktiviti Kepimpinan dan Pengurusan (77)
 3. Aktiviti Sosiobudaya (78)
 4. Aktiviti Pembangunan Kemahiran (79)
 5. Aktiviti Peningkatan Kefahaman Islam (80)
 6. Aktiviti Kekeluargaan (81)
 7. Aktiviti Bina Insan (82)
 8. Aktiviti Kesukarelaan (83)
 9. Aktiviti Khidmat Nasihat (84)
 10. Aktiviti Warga Emas (85)

29 Aktiviti Utama berikut tidak dijalankan pada tahun 2018 tetapi boleh dipohon sebagai Aktiviti Rakan Kongsi dengan menulis surat rasmi kepada Pengarah BPP-MIS yang akan dipertimbangkan setiap bulan untuk dibantu pelaksanaannya mengikut kemampuan semasa.

 1. Kem Kemahiran Membaca melalui KaBoM (12)
 2. Kem Taranum Al-Quran – Kini dikenali sebagai Kem Taranum (15)
 3. Kem Seni Khat (19)
 4. Bengkel Asas Fotografi (23)
 5. Bengkel Asas Multimedia (24)
 6. Bengkel Seni Khat (25)
 7. Bengkel Jati Diri (26)
 8. Kursus Asas Kajian (30)
 9. Usrah Qudwah (37)
 10. Kegiatan Khidmat Belia (38)
 11. Bengkel Kemahiran Hidup (40)
 12. Karnival Masjid (41)
 13. Kem Mengangkat Martabat Generasi Muda (MUDA) (43)
 14. Serasehan Belia (47)
 15. Bengkel Jejak Warisan (48)
 16. Seminar Pembudayaan Ilmu (51)
 17. Seminar Pembangunan Ummah (52)
 18. Bengkel Pengurusan Program (56)
 19. Seminar Kepimpinan Islam dalam Pendidikan (60)
 20. Seminar Wanita dan Kepimpinan (61)
 21. Bengkel Tanggungjawab Sosial (64)
 22. Wacana Profesional Islam (66)
 23. Kursus Peningkatan Pelbagai Literasi (70)
 24. Kursus Asas Kajian Tindakan (73)
 25. Kursus Asas Penyelidikan dan Penilaian (74)
 26. Aktiviti Pembangunan Staf (86)
 27. Bengkel Pengurusan Sekolah-Sekolah MIS (87)
 28. Randau Pendidikan (88)
 29. Karnival PIBG dan Alumni Sekolah (89)

Kenali Kami || Visi dan Misi || Fungsi Agensi || Carta Agensi || Carta Organisasi || Jawatankuasa Penasihat || Senarai Staf || Pusat Kegiatan