Jawatankuasa Penasihat


Kenali Kami || Visi dan Misi || Fungsi Agensi || Carta Agensi || Carta Organisasi || Senarai Staf || Penyelaras Aktiviti || Pusat Kegiatan

Bagi mengesahkan perancangan aktiviti BPP-MIS, Jawatankuasa Penasihat yang dilantik oleh Majlis Islam Sarawak sendiri akan bermesyuarat sekurang-kurang dua (2) kali setahun bagi memberi pandangan dan mengesahkan perancangan yang telah dibuat.

2018-2020

 1. Tan Sri Hj. Safri Awang Zaidell (Pengerusi sehingga 30 Disember 2019)
 2. Hj. Iskandar bin Hj. Razali (sehingga 30 Disember 2019)
 3. Datin Dr. Napsiah Mahfuz
 4. Datu Hj. Abdillah Adam
 5. Dato Talhata bin Hj. Abg. Hazemi (Pengerusi bermula pada 30 Disember 2019)
 6. Prof. Madya Dr. Shahren Ahmad Zaidi Adruce
 7. Puan Norjanah binti Hj. Razali
 8. Ustaz Md. Ahir bin Ahmad
 9. Puan Rakayah binti Madon (hingga 30 September 2018 sahaja kerana menyertai BPP-MIS)

Induksi Ahli Jawatankuasa Penasihat Baharu: 30 Ogos 2018

Mesyuarat Ke-13: 6 September 2018

Mesyuarat Ke-14: 28 Disember 2018

Mesyuarat Ke-15: 5 Ogos 2019

Mesyuarat Ke-16:

Mesyuarat Ke-17: 30 Disember 2019

2016-2017

 1. Tan Sri Hj. Safri Awang Zaidell (Pengerusi)
 2. Hj. Iskandar bin Hj. Razali
 3. Datin Dr. Napsiah Mahfuz
 4. Datu Hj. Abdillah Adam
 5. Dato Talhata bin Hj. Abg. Hazemi
 6. Prof. Madya Dr. Shahren Ahmad Zaidi Adruce
 7. Ustaz Hj. Salleh bin Sulaiman
 8. Puan Norjanah binti Hj. Razali

Mesyuarat Ke-11: 18 Julai 2016 di Pusat Kegiatan BPP-MIS

Mesyuarat Ke-12: 28 Disember 2016 di Pejabat BPP-MIS

2014-2015

 1. Datuk Hj. Matnor Daim (Pengerusi)
 2. Tan Sri Hj. Safri Awang Zaidell
 3. Prof. Dato Dr. Jamil bin Hj. Hamali
 4. Datu Dr. Hj. Julaihi bin Hj. Bujang
 5. Hj. Iskandar bin Hj Razali
 6. Datin Dr. Napsiah Mahfuz
 7. Hjh. Sukinam Domo
 8. Ustazah Napisah binti Humni

Mesyuarat : 24 Jun 2015 di Pejabat BPP-MIS

2012-2013

 1. Datuk Hj. Matnor Daim (Pengerusi)
 2. Tan Sri Hj. Safri Awang Zaidell
 3. Prof. Dato Dr. Jamil bin Hj. Hamali
 4. Datu Dr. Hj. Julaihi bin Hj. Bujang
 5. Hj. Iskandar bin Hj Razali
 6. Datin Dr. Napsiah Mahfuz
 7. Hjh. Sukinam Domo
 8. Ustazah Napisah binti Humni

2010-2011

 1. Datuk Hj. Matnor Daim (Pengerusi)
 2. Tan Sri Hj. Safri Awang Zaidell
 3. Prof. Dato Dr. Jamil bin Hj. Hamali
 4. Datu Dr. Hj. Julaihi bin Hj. Bujang
 5. Hj. Iskandar bin Hj Razali
 6. Datin Dr. Napsiah Mahfuz
 7. Hjh. Sukinam Domo
 8. Ustazah Napisah binti Humni

2008-2009

 1. Datuk Hj. Matnor Daim (Pengerusi)
 2. Tan Sri Hj. Safri Awang Zaidell
 3. Prof. Dato Dr. Jamil bin Hj. Hamali
 4. Datu Dr. Hj. Julaihi bin Hj. Bujang
 5. Hj. Iskandar bin Hj Razali
 6. Datin Dr. Napsiah Mahfuz
 7. Hjh. Sukinam Domo
 8. Ustazah Napisah binti Humni

Kenali Kami || Visi dan Misi || Fungsi Agensi || Carta Agensi || Carta Organisasi || Senarai Staf || Penyelaras Aktiviti || Pusat Kegiatan