Aspek dan Teori Perkembangan Kanak-Kanak


Spread the love

Selain mengetahui tahap perkembangan kanak-kanak, pengasuh juga perlu berusaha untuk memahami teori-teori asas dalam kurikulum PERMATA dalam merangka pendekatan atau langkah-langkah dalam aktiviti agar dapat dijalankan dengan lancar dan berkesan apabila dilaksanakan di taska.

Pembentukan Sahsiah dan Tingkah Laku

 • Teori Psikososial (Erik Ericson)
 • Teori Perapatan (Bowlby)

Perkembangan Sosial

 • Teori Peniruan (Bandura)
  – Kanak-kanak belajar dengan meniru perlakuan orang lebih tua
 • Teori Interaksi (Vygotsky)
  – Zone Proximal Devolpment (ZPD) ialah tahap semasa pekembangan kanak-kanak
  – Teknik Scaffolding yang meningkatkan dari satu ZPD kepada ZPD yang lebih tinggi

Perkembangan Intelek

 • Teori Perkembangan Kognitif (Jean Piaget) – Pengenalan kepada skemata (scheme) yang menyatakan bahawa kanak-kanak bawah 2 tahun belajar melalui sensorimotor manakala mereka yang berumur 2 hingga 7 tahun belajar 
 • Teori Peniruan Bahasa / Behaviourisme (Skinner) 
 • Teori Nativisme (Noam Chomsky) – kanak-kanak belajar bahasa secara semulajadi dengan pendedahan awal melalui bercerita, soal jawab, menyanyi dan perbualan.
 • Teori Percakapan Kanak-Kanak / Motherese (Chatherine Snow) – Kanak-kanak belajar pertuturan yang bernada tinggi, menggunakan ayat pendek dan perkataan yang berulang-ulang. “Eee… pandainya”, “Canteklah”, “Wah.. bestnya”, “Sayang Mama”, “Good Boy”

Kecerdasan dan Potensi Kanak-Kanak

 • Teori Kepelbagaian Kecerdasan (Howard Gardner)
 • Teori Kreativiti (Torrance)
 • Teori Sistem Ekologi (Bronfenbrenner)