Pendaftaran Taska


Prosedur Pendaftaran

Sebagaimana yang telah dimaklumkan dalam Tanggungjawab Bersama, pendaftaran taska dan pembaharuan lesen perlu diusahakan oleh pihak pengurusan taska iaitu sama ada Jawatankuasa Pengurusan Masjid / Surau atau Lembaga Amanah Kebajikan Islam.

Agensi-Agensi Berkaitan dan Tindakan yang perlu diambil

 1. Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sarawak (JKMNS) 
  • Membeli dan mengisi borang pendaftaran dan melampirkan pelan bangunan, surat/minit mesyuarat penubuhan, surat pengesahan keselamatan kebakaran dan status premis.
  • Mendapat surat khas dari JKMNS untuk urusan pendaftaran kepada agensi lain.
  • Menghantar dan mendapatkan surat kebenaran operasi taska.
 2. Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)
  • Membawa salinan surat khas dari JKMNS
  • Mendapat pelan bangunan dan pelan lokasi dari Bahagian Bangunan, PBT
  • Memohon kebenaran membuat pengubahsuaian bangunan jika ada
 3. Balai Bomba
  • Menyediakan jadual latihan kebakaran
  • Membawa salinan surat khas dari JKMNS
  • Semakan keselamatan premis taska daripada kebakaran
 4. Jabatan Tanah dan Survei
  • Membawa salinan surat khas dari JKMNS
  • Membeli dan mengisi borang untuk membuat perubahan status premis bagi taska masjid yang menggunakan rumah kediaman / bangunan selain dari bangunan masjid.
 5. Hospital Umum
  • Mendapat suntikan Typhoid bagi pengendali makanan di Taska
  • Saringan kesihatan pengasuh