Fail dan Rekod


Spread the love

Fail Kanak-Kanak

 1. Senarai Kanak-Kanak mengikut Umur
 2. Borang Pendaftaran (Maklumat) Kanak-Kanak
 3. Rekod Kehadiran Kanak-Kanak
 4. Rekod Kesihatan Kanak-Kanak (Salinan Kad / Semakan Harian)
 5. Senarai Semak Perkembangan Kanak-Kanak
 6. Hasil / Gambar Kerja Kanak-Kanak

Fail Pengasuh

 1. Salinan Sijil Kursus Asuhan PERMATA Pengasuh
 2. Resume Para Pengasuh
 3. Salinan Surat Lantikan Pengasuh
 4. Rekod Kehadiran Kerja
 5. Rekod Kesihatan Pengasuh
 6. Log Harian Pengasuh
 7. Koleksi RPA dan Refleksi Pelaksanaannya

Fail Pengurusan (Taska)

 1. Surat Kebenaran Operasi dari Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sarawak (JKMNS) dan agensi-agensi berkaitan
 2. Rekod Kewangan (termasuk resit atau baucar)
 3. Perancangan Menu Jamuan Kanak-Kanak di Taska
 4. Perancangan Pelaksanaan Aktiviti (Jadual Harian / Mingguan / Tahunan)
 5. Perancangan Koloborasi Ibu Bapa Kanak-Kanak Taska
 6. Rekod Latihan Kebakaran
 7. Surat-Surat Rasmi (Diterima / Dihantar)

Dokumen

 1. Buku Pelawat
 2. Modul Kurikulum PERMATA / Buku Peraturan Taman Asuhan / Buku Konvensyen Hak Kanak (CRC)
 3. Buku SOP Taska PERMATA