AMPL


Bidang Awal Matematik dan Pemikiran Logik (AMPL)

0-6 bulan

 • merenung ke arah objek yang bergerak
 • menyukai warna-warna terang dan menumpukan perhatian terhadap objek berwarna
 • warna yang disukai pada mulanya adalah hitam dan putih disusuli merah.
 • memegang dan menggigit objek

6-12 bulan

 • mula memahami konsep ruang. Contoh, boleh menggambarkan ruang yang besar
 • mengenali saiz, warna dan bentuk sesuatu objek dalam persekitaran. Contoh; botol susu & mainan sendiri
 • memahami konsep kedalaman dengan menunjukkan rasa takut jatuh dari tempat tinggi
 • boleh memahami konsep pengekalan objek dengan mencari-cari objek yang hilang daripada pandangan
 • cuba memadankan bentuk dengan acuan

1-2 tahun

 • boleh membezakan kuantiti ; banyak atau sedikit, saiz; kecil atau besar, bilangan; satu atau banyak atau ada tiada, kuantiti; air, makanan, minuman penuh, separuh
 • boleh menyebut konsep seperti besar, kecil, jauh, dekat, tinggi, rendah

2-3 tahun

 • boleh menyebut nombor
 • selalu mengemukakan soalan, ‘apa tu? kenapa?’ kerana mereka ada sifat ingin tahu

3-4 tahun

 • mula memahami dan menggunakan idea abstrak atau simbolik
 • boleh mengenal unsur persamaan, perbezaan dan corak
 • boleh menggunakan ICT
 • boleh berfikir dan menggambarkan ciri persamaan dan perbezaan dua objek yang berlainan jenis
 • boleh membilang nombor yang mudah
 • boleh memahami kuantiti dan membanding bilangan, saiz dan isipadu
 • boleh memadan dan mengelaskan objek
 • boleh mengatur objek mengikut urutan
 • boleh guna nombor untuk mengira

Sumber 1 Program PERMATA

Sumber 2 Blog Puan Nora

Sumber 3 Blog Nisa Ahmad