Pusat Sumber PAK


Pusat Sumber Pendidikan Awal Kanak-Kanak (PAK) BPP-MIS telah dibangunkan sejak tahun 2009 dan dilengkapkan dengan bahan serta alat bantu mengajar yang diperlukan oleh pengasuh taska masjid dan guru di Taska Eksperimental BPP-MIS secara tahunan melalui aktiviti Pengurusan Pusat Sumber. Bilik ini juga boleh dijadikan tempat perbincangan dan mesyuarat, selain tempat untuk bersantai sambil membaca bahan bacaaan yang disediakan. Setelah Makmal Komputer dibubarkan pada tahun 2012, sebanyak enam (6) set komputer meja dilengkapi kemudahan internet telah ditempatkan di pusat sumber ini untuk kegunaan pengunjungnya. Pada penghujung tahun 2018, pusat sumber ini telah dipindahkan ke bilik lain di Pusat Kegiatan BPP-MIS bagi menambah sebuah lagi kelas taska.

Leave a comment