Program Sekolah Majlis Islam Sarawak


Spread the love

Untuk membantu Majlis Islam Sarawak merealisasikan hasrat melihat sekolah-sekolah ini mencapai kecemerlangan dan status Sekolah Berprestasi Tinggi, BPP-MIS telah menetapkan dua (2) Program iaitu :-

  • Program 30 : Pengurusan Sekolah MIS
  • Program 31 : Pemuafakatan Sekolah, PIBG dan Alumni

dan empat (4) aktiviti :-

  •  Aktiviti Pembangunan Staf
  • Bengkel Pengurusan Sekolah-Sekolah MIS
  • Randau Pendidikan 
  • Karnival PIBG dan Alumni Sekolah

yang secara keseluruhannya bertujuan membantu sekolah-sekolah di bawah kendalian Majlis Islam Sarawak meningkatkan keberkesanan kepimpinan dan pengurusan. Strategi yang dirangka untuk memandu program dan aktiviti tersebut adalah : “Membantu meningkatkan kualiti pengurusan pendidikan sekolah”.