Program 25 : Peningkatan Hubungan dan Jaringan dalam Kalangan Profesional Islam