Program Rakan Kongsi


Kumpulan Sasar 9: Pemimpin dan Individu Prihatin (PIP)

  • Program 23 : Peningkatan Kesedaran dan Kefahaman Tentang Perubahan Semasa
  • Program 24 : Pemerkasaan Jati Diri Individu Prihatin
  • Program 25 : Peningkatan Hubungan dan Jaringan dalam Kalangan Profesional Islam
  • Program 26 : Pemerkasaan Kepemimpinan dan Pengurusan
  • Program 27 : Peningkatan Literasi dan Pemantapan Kecekapan Instruksional
  • Program 28 : Pemudayaan Penyelidikan dan Penilaian

Kumpulan Sasar 10: Kumpulan Rakan Kongsi (KRK)

  • Program 29 : Khidmat Profesional dan Bantuan Dana

Kumpulan Sasar 11: Sekolah-Sekolah Majlis Islam Sarawak (SMI)

  • Program 30 : Pengurusan Sekolah MIS
  • Program 31 : Pemuafakatan Sekolah, PIBG dan Alumni