Program Kanak-Kanak


Spread the love

Kumpulan Sasar 1: Kanak-Kanak 3-4 Tahun (KKP)

 • Program 1 : Penubuhan dan Pengurusan Taska Masjid
 • Program 2 : Latihan Asas Pengasuhan
 • Program 3 : Pengajaran Dan Pembelajaran Kreatif dan Inovatif di Taska
 • Program 4 : Pembangunan dan Pengurusan Pusat Sumber Pendidikan Awal Kanak-Kanak

Kumpulan Sasar 2: Murid yang Ketinggalan (MKT)

 • Program 5 : Pemupukan dan Peningkatan Penguasaan Kemahiran Asas Membaca, Menulis, Mengira & Berfikir
 • Program 6 : Penemuan dan Pemantapan Jati Diri Murid

Kumpulan Sasar 3: Murid yang Berbakat (MBK)

 • Program 7 : Pemupukan dan Pengembangan Bakat Semula Jadi dan Potensi Diri
 • Program 8 : Peningkatan dan Pengayaan Kemahiran Asas

Kumpulan Sasar 4 : Pelajar yang Memerlukan Bimbingan (PMB)

 • Program 9 : Penemuan dan Pemantapan Jati Diri Pelajar
 • Program 10 : Penguasaan Asas Seni dan Penggunaan Teknologi

Kumpulan Sasar 5: Pelajar yang Berpotensi (PPO)

 • Program 11 : Peningkatan Jati Diri dan Kesedaran Sosial Pelajar
 • Program 12 : Peningkatan Kemahiran Sosial Pelajar