Program Belia


Kumpulan Sasar 6: Belia yang Memerlukan Bimbingan (BMB)

  • Program 13 : Penemuan Diri
  • Program 14 : Pengukuhan Jati Diri
  • Program 15 : Peningkatan Kemahiran Asas Keusahawanan

Kumpulan Sasar 7: Belia yang Berpotensi (BPO)

  • Program 16 : Penemuan dan Pemantapan Jati Diri
  • Program 17 : Peningkatan Kesedaran tentang Perubahan dan Cabaran Baru
  • Program 18 : Pemupukan Amalan Hidup Berbudaya
  • Program 19 : Peningkatan Kebertanggung-jawaban Sosial
  • Program 20 : Pemupukan Budaya Ilmu

Kumpulan Sasar 8: Pemimpin Belia (PBL)

  • Program 21 : Pemantapan dan Pengukuhan Jati Diri
  • Program 22 : Pembinaan Kemahiran Asas Kepimpinan dan Pengurusan