Senarai Kumpulan Sasar


Spread the love
 • Kumpulan Sasar 1: Kanak-Kanak Berusia 3-4 Tahun (B1)
 • Kumpulan Sasar 2: Murid yang Ketinggalan (B1)
 • Kumpulan Sasar 3: Murid yang Berbakat (B1)
 • Kumpulan Sasar 4 : Pelajar yang Memerlukan Bimbingan (B1)
 • Kumpulan Sasar 5: Pelajar yang Berpotensi (B1)
 • Kumpulan Sasar 6: Belia yang Memerlukan Bimbingan (B2)
 • Kumpulan Sasar 7: Belia yang Berpotensi (B2)
 • Kumpulan Sasar 8: Pemimpin Belia (B2)
 • Kumpulan Sasar 9: Pemimpin dan Individu Prihatin (B3)
 • Kumpulan Sasar 10: Kumpulan Rakan Kongsi (B3)
 • Kumpulan Sasar 11: Sekolah-Sekolah Majlis Islam Sarawak (B3)

Pautan ke Senarai Strategi