Bengkel Kemahiran Cara Belajar


Dapatan kajian-kajian lepas menunjukkan bahawa para pelajar akan lebih berkemampuan mencapai kejayaan sekiranya mereka menguasai pelbagai model dan teknik pembelajaran. Kemahiran cara belajar adalah kemahiran yang membolehkan seseorang pelajar mencari, menilai, memilih, menyusun, menyimpan, menyampai dan berkongsi ilmu pengetahuan.

Melalui bengkel ini pelajar akan didedahkan kepada beberapa aspek kemahiran belajar dan pengurusan masa yang perlu difahami, dikuasai dan diamalkan bagi tujuan meningkatkan keberkesanan proses menimba ilmu pengetahuan dan kemahiran. Latihan amali yang diadakan dalam aktiviti individu dan secara berkumpulan pelajar adalah diharapkan dapat memilih serta mengamalkan kaedah pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan masing-masing supaya lebih bermakna

Bengkel ini diisi dengan pelbagai aktiviti yang berkisar pada perkara berikut: motivasi untuk belajar; gaya pembelajaran; kemahiran mendengar dengan berkesan; kemahiran membuat rujukan; kemahiran menulis laju; kemahiran mencatat nota; kemahiran mengingat; kemahiran membaca; dan kemahiran mengurus masa.