Bengkel Asas Fotografi


Spread the love

Seni fotografi sebagai salah satu aplikasi sains dan teknologi sekiranya digunakan secara kreatif bukan sahaja dapat menjadikan pembelajaran dalam kalangan pelajar menarik dan menyeronokkan, malah dapat juga meningkatkan kepekaan rohaniah terhadap kebesaran Ilahi. Hasil fotografi yang baik boleh juga digunakan sebagai bahan pengajaran yang lebih bermakna dan menarik bagi tujuan membantu pembelajaran tentang alam dan kehidupan seharian manusia biasa.

Bengkel ini bertujuan menyediakan peluang kepada pelajar yang memerlukan bimbingan untuk memperoleh kemahiran asas menggunakan kamera dan aksesorinya. Melalui kemahiran yang dikuasai, pelajar dijangka dapat meningkatkan kefahaman mereka tentang konsep sains dan teknologi serta alam semulajadi. BPP-MIS percaya kemahiran asas fotografi yang mereka perolehi dalam bengkel ini dapat membantu mereka membina rasa yakin diri.