Aktiviti Pelajar Memerlukan Bimbingan


Spread the love

Senarai Aktiviti

  1. Bengkel Bina Insan
  2. Bengkel Kemahiran Cara Belajar
  3. Bengkel Kemahiran Asas Komunikasi
  4. Bengkel Fotografi
  5. Bengkel Asas Multimedia
  6. Bengkel Seni Khat

BPP-MIS mentakrif pelajar yang memerlukan bimbingan sebagai pelajar meskipun berpencapaian akademik di aras lemah dan sederhana tetapi menunjuk minat untuk meningkat pencapaian mereka, dan dari segi sikap dan disiplin, kumpulan pelajar ini masih boleh dibentuk dan dibimbing. BPP-MIS berpandangan bahawa usaha hendaklah diambil untuk membantu semua pelajar sekolah menengah memiliki pandangan kendiri yang positif dan berkeyakinan untuk terlibat dalam aktiviti bersama rakan sebaya di sekolah.

Melalui program bimbingan yang dibangunkan khas untuk kumpulan ini, BPP-MIS percaya bahawa mereka boleh mencapai tahap rasa yakin dan percaya diri yang tinggi untuk mendapat sepenuh manfaat daripada peluang pembelajaran dan pendidikan formal yang disediakan di sekolah-sekolah. Dengan terbentuknya sikap dan pandangan kendiri yang positif mereka diyakini akan lebih bersedia untuk terlibat dan melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti bersama rakan sebaya.

Enam (6) aktiviti di bawah dua (2) program ini bertujuan membimbing pelajar untuk mengenali dan meningkatkan keyakinan diri serta menginsafi kebesaran Ilahi melalui motivasi dan aktiviti seni.

Leave a comment

Your email address will not be published.