Perkampungan Pelajar Warisan (PEWARIS)


PENGENALAN
Pelajar adalah pewaris dan bakal pencorak masa depan negeri Sarawak. Untuk dapat memainkan peranan tersebut secara berkesan, mereka perlu berjiwa besar, berakhlak mulia dan berketerampilan tinggi. Mereka wajar diberi kesedaran dan bimbingan supaya menjadi insan yang prihatin dan bertanggungjawab.
Aktiviti ini membantu peserta membuka minda, membina keyakinan diri, berfikir secara kreatif, memimpin dengan baik dan menguasai beberapa kemahiran asas sosial.

OBJEKTIF
1. Meningkat keyakinan diri, kemahiran berfikir dan meningkat kesedaran tentang pentingnya menjaga kehormatan dan harga diri.
2. Memupuk sikap dan nilai positif dalam diri agar berwawasan serta bersemangat sukarelawan.
3. Mengeratkan ukhuwah Islamiah.

KRITERIA KUMPULAN SASAR
Pelajar Tingkatan 4

PENGISIAN
• Pelaziman minda
• Pembentukan matlamat pelajar
• Teknik pembelajaran berkesan
• Pengurusan masa
• Penjagaan keselamatan dan penghormatan diri
• Pembentukan rasa yakin diri
• Pengisian dan pembentukan rohani

CARA PELAKSANAAN
Kem ini dikelolakan dengan kerjasama rakan kongsi dan pengisiannya disampaikan dalam bentuk ceramah, latihan dalam kumpulan, diskusi kumpulan, kerja lapangan dan pembentangan hasil.

Leave a comment

Your email address will not be published.