Kem Pengucapan Awam


Spread the love

Kemahiran komunikasi adalah satu aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat. Penguasaan kemahiran ini memudahkan seseorang untuk berinteraksi, bersosialisasi, memahami dan difahami. Kemahiran dalam bidang ini boleh dikuasai melalui penglibatan langsung dalam pelbagai aktiviti dan latihan yang memberi peluang kepada mereka untuk berinteraksi.
Kursus ini menyediakan ruang kepada murid sekolah rendah yang berpotensi untuk meningkatkan kecekapan mereka berkomunikasi, bukan sahaja dengan rakan sebaya tetapi juga dengan khalayak ramai dalam pelbagai konteks sosial.

OBJEKTIF

  1. Meningkatkan keyakinan dan potensi diri
  2. Meningkatkan kemahiran dan keupayaan berkomunikasi dalam pelbagai konteks sosial
  3. Meningkatkan kreativiti dalam berbahasa dan berhujah

Kem yang dikhususkan untuk murid Tahun 5 dan 6 dijalankan dalam bentuk ceramah, kerja amali dan tayang, dan merangkumi perkara asas berikut: kemahiran bertutur, menulis laporan ringkas, lakon watak, baca dan deklamasi puisi, pengucapan awam dan penyediaan skrip ucapan. Para peserta Kem biasanya dibimbing oleh para fasilitator berpengalaman seperti:

  1. Hj. Jamil bin Hj. Alop
  2. Hj. Merican bin Rosli
  3. Hj. Dahlin bin Salin
  4. Abang Seruji bin Abang Muhi

Leave a comment

Your email address will not be published.