Aktiviti Murid Berbakat


Spread the love

SENARAI AKTIVITI

  1. Kem Taranum Al-Quran
  2. Kem Pembangunan Diri Murid Cerdas
  3. Kem Kepimpinan Sekolah
  4. Kem Pengucapan Awam
  5. Kem Seni Khat

BPP-MIS menyedari bahawa murid yang berbakat dan memiliki kebolehan yang istimewa (gifted or talented) adalah antara kumpulan murid sekolah rendah yang perlu diberi bimbingan dan peluang pembelajaran yang khusus supaya bakat dan minat semulajadi mereka itu dapat dipupuk dan dikembangkan sepenuhnya. Murid yang berbakat dan berpotensi ini mempunyai harapan untuk mencapai kecemerlangan yang lebih tinggi dalam bidang kecenderungan masing-masing sekiranya mereka diberi kesempatan dan bimbingan yang sesuai dan bertepatan dengan keperluan serta bakat mereka. Berpandukan hasrat strategik untuk melihat “semua murid yang berbakat mempunyai keyakinan dan semangat untuk mengembangkan potensi masing-masing’ dan bakat mereka ini dihargai, diiktiraf dan dirayai bersama oleh masyarakat, BPP-MIS telah merangka lima (5) aktiviti di bawah dua (2) program.

Aktiviti dirancang dengan tujuan memenuhi keperluan pendidikan dan bimbingan kumpulan murid yang berbakat ini, khususnya tertumpu kepada bakat yang dapat menampilkan diri mereka sebagai anak muda Islam yang berketrampilan dari aspek kognitif, dan juga dalam bidang kepimpinan, tilawah Al-Quran, seni khat, dan seni pengucapan awam.

Leave a comment

Your email address will not be published.