Penyeliaan Taska Masjid


Meskipun pada hakikatnya taska masjid adalah di bawah bidang tanggungjawab pengurusan JKP Masjid, pemantauan serta penyeliaan aktiviti asuhan dan bimbingan merupakan tanggungjawab bersama dengan BPP-MIS. Dalam usaha membantu dan memastikan terdapat dan berlakunya kepatuhan pengasuhan kepada kurikulum dan piawai yang telah ditetapkan oleh pihak berwajib dalam amalan seharian para pengasuh, BPP-MIS terlibat secara langsung dalam urusan penyeliaan secara profesional.

Secara khusus aktiviti ini bertujuan:

  1. membantu pengasuh meningkatkan mutu bimbingan dan asuhan agar objektif asuhan tercapai;
  2. mempastikan kurikulum rasmi dapat dilaksanakan dibilik asuhan seperti yang dikehendaki;
  3. melihat secara langsung amalan para pengasuh dan aktiviti yang berlaku dalam bilik asuhan bagi tujuan mengenalpasti sebarang bentu kekurangan atau kelemahan supaya dapat ditangani segera dan diperkemasbaiki, sementara amalan-amalan yang baik diperkukuh dan diperluaskan; dan
  4. menilai prestasi dan kemahiran para pengasuh sebagai satu usaha berterusan untuk meningkatkan kecekapan serta ketrampilan mereka.

Leave a comment

Your email address will not be published.