Penyeliaan Taska Masjid


Spread the love

Meskipun pada hakikatnya taska masjid adalah di bawah bidang tanggungjawab pengurusan JKP Masjid, pemantauan serta penyeliaan aktiviti asuhan dan bimbingan merupakan tanggungjawab bersama dengan BPP-MIS. Dalam usaha membantu dan memastikan terdapat dan berlakunya kepatuhan pengasuhan kepada kurikulum dan piawai yang telah ditetapkan oleh pihak berwajib dalam amalan seharian para pengasuh, BPP-MIS terlibat secara langsung dalam urusan penyeliaan secara profesional.

Secara khusus aktiviti ini bertujuan:

  1. membantu pengasuh meningkatkan mutu bimbingan dan asuhan agar objektif asuhan tercapai;
  2. mempastikan kurikulum rasmi dapat dilaksanakan dibilik asuhan seperti yang dikehendaki;
  3. melihat secara langsung amalan para pengasuh dan aktiviti yang berlaku dalam bilik asuhan bagi tujuan mengenalpasti sebarang bentu kekurangan atau kelemahan supaya dapat ditangani segera dan diperkemasbaiki, sementara amalan-amalan yang baik diperkukuh dan diperluaskan; dan
  4. menilai prestasi dan kemahiran para pengasuh sebagai satu usaha berterusan untuk meningkatkan kecekapan serta ketrampilan mereka.

Leave a comment

Your email address will not be published.