Pengurusan Kebajikan Kanak-Kanak Taska Masjid


Spread the love

Perkhidmatan asuhan serta bimbingan yang disediakan untuk kanak-kanak di taska tidak hanya memberi tumpuan kepada perkembangan kognitif mereka semata-mata. Pelbagai aspek kebajikan seperti perkembangan sosioemosi, keselamatan, kesihatan dan keselesaan semasa berada di taska juga merupakan perkara yang amat dititikberatkan oleh pihak pengurusan. Sehubungan ini, selain membekalkan JKP Masjid dengan Peraturan dan Panduan Pengurusan Taska, dalam rangka membantu JKP Masjid memperoleh bahan atau kelengkapan yang diperlukan untuk memantapkan pengurusan kebajikan kanak-kanak di taska-taska masjid, BPP-MIS turut membekalkan juga beberapa peralatan dan bahan-bahan asas lain yang diperlukan untuk mewujudkan persekitaran asuhan serta permainan yang selamat, ceria dan selesa.
Berpandukan senarai keperluan yang dikenalpasti oleh pengasuh taska, melalui aktiviti ini BPP-MIS membekalkan atau menyalurkan bantuan kewangan kepada JKP Masjid untuk membantu mereka memperoleh keperluan harian kanak-kanak seperti bahan pencuci, bantal, tilam, dan kelengkapan atau perkakasan seperti perabot, peti sejuk, pemadam api, dan peti pertolongan cemas dapat dilakukan.

book of ra deluxe

Leave a comment

Your email address will not be published.