Penambahbaikan Pengurusan Taska Masjid


Spread the love

Aktiviti ini mempunyai dua tujuan utama, iaitu:

  • membantu JKP Masjid dalam membuat perancangan awal untuk membolehkan taman asuhan di masjid mereka dapat dijalankan dengan berkesan; dan
  • memberi sedikit dana kepada JKP Masjid untuk tujuan menambah saguhati yang boleh mereka berikan kepada para pengasuh di taska masing-masing.

Melalui sokongan profesional dan bantuan bulanan ini JKP Masjid akan dapat dipandu dan dibimbing untuk meningkatkan kesungguhan, rasa tanggungjawab dan komitmen mereka dalam memberi perkhidmatan asuhan yang berkualiti. Selain sokongan profesional berterusan ini akan dapat memantapkan lagi mutu pengurusan dan pentadbiran harian taska masing-masing selari dengan aspirasi dan dasar pendidikan awal kanak-kanak negara.

Leave a comment

Your email address will not be published.