Pembekalan Bahan Asuhan Taska Masjid


Sesuai dengan aspirasi untuk memastikan kanak-kanak di taska-taska masjid mendapat asuhan dan didikan yang berkualiti dan menyeronokkan, melalui aktiviti ini BPP-MIS menyediakan peruntukan bagi tujuan membantu JKP Masjid memperoleh pelbagai jenis bahan dan peralatan asuhan, bimbingan serta pengajaran asas yang diperlukan untuk memberi suasana serta persekitaran asuhan dan bimbingan yang kondusif dan menarik.

Secara khusus perolehan bahan-bahan ini akan membantu JKP Masjid amnya dan taska masjid khasnya dalam:

  • menambah dan mempelbagaikan bahan serta kelengkapan bagi meningkatkan mutu pengasuhan; dan
  • mengemaskini kemudahan serta peralatan pengasuhan di taska masjid.

Bahan-bahan bantu asuhan dan didikan yang dipereoleh melalui aktiviti ini antaranya adalah seperti alat-alatan permainan, muzik, seni, sukan, permainan, dan perisian.

Leave a comment

Your email address will not be published.