Aktiviti Kanak-Kanak Berusia 3-4 Tahun


Spread the love

Senarai Aktiviti

  1. Penubuhan Taska Masjid
  2. Pengurusan dan Penambahbaikan Taska Masjid
  3. Pensijilan Pengasuh Taska Masjid
  4. Pembekalan Bahan Asuhan Taska Masjid
  5. Pengurusan Kebajikan Kanak-Kanak Taska Masjid
  6. Penyeliaan Taska Masjid
  7. Pengurusan Pusat Sumber
  8. Pengurusan Taska Eksperimental

Lapan (8) aktiviti yang tersebut di atas adalah di bawah empat (4) program yang dipandukan oleh dua (2) strategi utama bagi kanak-kanak berusia 3–4 tahun, dibangunkan dengan tujuan untuk membantu masyarakat Islam menangani permasalahan akses, kualiti dan ekuiti dalam pengasuhan serta pendidikan awal kanak-kanak di kawasan-kawasan penduduk Islam yang masih memerlukan kemudahan sedemikian. Secara khusus program dan aktiviti ini diwujudkan untuk menggalakkan masyarakat Islam setempat terlibat secara aktif dalam usaha-usaha strategik untuk memperluas dan membanyakkan ruang dan peluang asuhan, bimbingan dan pembelajaran yang berkualiti di masjid-masjid. Rajah di bawah ini menggambarkan tentang program dan aktiviti tersebut sebagai usaha strategik untuk membentuk dan melahirkan kanak-kanak yang mesra masjid, beradab serta berkeyakinan untuk mengikuti didik dan pembelajaran di tadika.

Peranan utama BPP-MIS dalam konteks ini terbahagi kepada tiga (3) bidang berikut:

A. Khidmat Profesional

Membantu Ketua Masyarakat dan JKP Masjid dalam penubuhan serta pengurusan taska di masjid masing-masing, dan membantu JKP Masjid dalam hal berkaitan dengan latihan kepengasuhan bagi para pengasuh serta pewujudkan jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak atau agensi yang berkaitan.

B. Khidmat Sosial

Membantu Ketua Masyarakat dalam pelbagai usaha untuk meningkatkan kesedaran masyarakat Islam setempat tentang pentingnya asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak dan perlunya penyertaan dan penglibatan aktif mereka dalam memastikan kanak-kanak mendapat asuhan dan didikan yang berkualiti secara berterusan.

C. Bantuan Dana

Membantu JKP Masjid dalam perolehan bahan-bahan asuhan dan pembelajaran atau perkhidmatan-perkhidmatan lain yang diperlukan untuk menjaga kebajikan sosial dan kesihatan kanak-kanak.

Leave a comment

Your email address will not be published.