Kem Kemahiran Membaca Melalui KaBoM


Spread the love

Menyedari bahawa murid yang ketinggalan atau tertinggal dalam mengikuti pembelajaran seharian di sekolah adalah kerana kurangnya rasa yakin diri dan tidak menguasai kemahiran asas membaca dan menulis, maka Kem ini dibangunkan dengan tujuan khusus untuk memberi peluang kepada murid yang sedemikian mendapat bimbingan supaya menguasai kemahiran asas membaca dan menulis melalui proses pembelajaran yang menggunakan kaedah yang dibangunkan khas mengikut keperluan dan aras kemampuan setiap murid. Di samping itu, bagi tujuan membantu murid yang biasanya menghadapi juga masalah sikap dan keyakinan diri ini, Kem ini memberi tumpuan juga kepada perekara-perkara berikut:
a. pembentukan keyakinan dan sikap positif diri;
b. pemupuk minat membaca dan belajar; dan
c. pengurusan diri dan pembentuk disiplin.

Kem yang memberi tumpuan kepada keperluan murid yang berada dalam Tahun 3 ini dikendalikan oleh para fasilitator yang mempunyai kemampuan untuk menggabungkan secara bersepadu pelbagai teknik dan aktiviti pembelajaran bagi membantu dan membimbing murid menjadi insan yang mempunyai nilai dan harga diri di samping berkeyakinan untuk membantu rakan sebaya mereka yang menghadapi masalah yang sama.

Leave a comment

Your email address will not be published.