Kem Jati Diri


Kem Jati Diri ini dikhaskan untuk murid Tahun 5 dan Tahun 6. Ia merupakan satu usaha untuk membantu dan membimbing murid yang pendiam dan pemalu menguasai beberapa kemahiran asas sosial seperti berkomunikasi dan berinteraksi supaya mereka dapat menikmati serta mendapat manfaat daripada persekitaran sosiobudaya di sekolah serta lebih berani untuk mengambil bahagian, memainkan peranan aktif dan bersaing dengan teman-teman sebaya. Secara khusus, Kem yang menyediakan ruang dan peluang untuk murid-murid terlibat secara aktif dalam pelbagai bentuk dan corak aktiviti pembelajaran dan permainan ini bertujuan:

  • membantu murid mengenali diri sendiri, mengenalpasti kekuatan dan kelemahan diri dan berani keluar daripada kepompong masing-masing;
  • menanam rasa yakin diri dan percaya kepada kebolehan diri; dan
  • memupuk semangat kekitaan dan rasa persaudaraan.

Kem ini boleh dikelolakan sama ada oleh pihak sekolah, JKP Masjid atau secara usahasama antara pihak masjid dan sekolah dengan BPP-MIS. Aktiviti-aktiviti berbentuk bengkel, permainan, nyanyian dan memain peranan dilakukan secara bersepadu supaya murid-murid dapat bergerak dan berinteraksi secara aktif dan pada masa yang sama menikmati rasa kebermaknaan belajar dan bermain bersama rakan-rakan sebaya.

Leave a comment

Your email address will not be published.