Kem Bahasa Inggeris


Spread the love

Kem Bahasa Inggeris dibangunkan oleh BPP-MIS sebagai satu aktiviti yang bertujuan membantu murid sekolah rendah yang tertinggal atau ketinggalan dalam penguasaan bahasa Inggeris0. BPP-MIS amat menyedari bahawa penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan murid sangat penting bukan sahaja kerana ia merupakan bahasa komunikasi antarabangsa tetapi juga kerana merupakan bahasa pengantar ilmu sains dan teknologi yang mampu membuka jendela minda murid kepada pelbagai khazanah ilmu lain di alam maya.

Secara khusus, kem ini bertujuan memupuk minat murid yang takut atau malu untuk menggunakan bahasa Inggeris. Kem ini diisi dengan pelbagai aktiviti yang boleh membantu mereka menanam rasa yakin diri serta meningkat keupayaan untuk menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan berkomunikasi. Pendekatan membimbing melalui nyanyian, bercerita, melakonkan sketsa, permainan serta latihan membina ayat secara lisan dan bertulis digunakan untuk memberi kepelbagaian.

Selain itu Kem ini juga memberi ruang untuk aktiviti berunsur permainan bagi tujuan pembentukan jati diri dan pembinaan watak budaya dalam suasana yang santai.

Murid yang mengikuti Kem ini ditemani oleh guru pengiring dari sekolah berkenaan dan mereka turut berperanan sebagai pembantu fasilitator.

Leave a comment

Your email address will not be published.