Senarai Aktiviti


Spread the love

Dalam Rangka Pelan Kedua BPP-MIS  bagi tempoh 2015-2017, BPP-MIS merancang untuk menjayakan 89 aktiviti utama bagi 11 kumpulan sasar dalam usaha mencapai 3 objektif / tanggungjawab berikut:

 • Membangun dan membina program dan aktiviti pendidikan yang sesuai dan relevan dengan keperluan masyarakat setempat
 • Membantu Majlis Islam dalam merealisasikan perancangan Bidang Pendidikan dalam Pelan Tindakan MIS 2011-2020
 • Mengimarahkan masjid melalui penganjuran pelbagai aktiviti pendidikan

Senarai Aktiviti Utama (Kumpulan Sasar)

 1. Penubuhan Taska Masjid (KKP)
 2. Pengurusan & Penambahbaikan Taska Masjid (KKP)
 3. Pensijilan Pengasuh Taska Masjid (KKP)
 4. Pembekalan Bahan Asuhan Taska Masjid (KKP)
 5. Pengurusan Kebajikan Kanak-Kanak Taska Masjid (KKP)
 6. Penyeliaan Taska Masjid (KKP)
 7. Pengurusan Pusat Sumber (KKP)
 8. Pengurusan Taska Eksperimental (KKP)
 9. Kem Matematik (MKT)
 10. Kem Bahasa Inggeris (MKT)
 11. Kem Sains (MKT)
 12. Kem Kemahiran Membaca melalui KaBoM (MKT)
 13. Kem Jati Diri (MKT)
 14. Kem Bina Watak Budaya (MBK)
 15. Kem Taranum (MBK)
 16. Kem Pembangunan Diri Murid Cerdas (MBK)
 17. Kem Kepimpinan Sekolah (MBK)
 18. Kem Pengucapan Awam (MBK)
 19. Kem Seni Khat (MBK)
 20. Bengkel Bina Insan (PPO)
 21. Bengkel Kemahiran Cara Belajar (PPO)
 22. Bengkel Kemahiran Asas Komunikasi (PPO)
 23. Bengkel Asas Fotografi (PPO)
 24. Bengkel Asas Multimedia (PPO)
 25. Bengkel Seni Khat (PPO)
 26. Bengkel Jati Diri (PPO)
 27. Perkampungan Pelajar Islam (PEWARIS) (PMB)
 28. Kolokium Rakan Sebaya dan Kepimpinan Pelajar (PMB)
 29. Bengkel Kemahiran Cara Belajar (PMB)
 30. Bengkel Asas Kajian (PMB)
 31. Kursus Kemahiran Berfikir (PMB)
 32. Bengkel Kemahiran Komunikasi Berkesan (PMB)
 33. Kem Eksplorasi Minda (BMB)
 34. Kem Keselamatan dan Kesejahteraan Diri (BESTARI) (BMB)
 35. Kembara Hijrah (BMB)
 36. Kem Asas Budaya (BMB)
 37. Usrah Qudwah (BMB)
 38. Kegiatan Khidmat Belia (BMB)
 39. Kem Seni Budaya (BMB)
 40. Bengkel Kemahiran Hidup (BMB)
 41. Karnival Masjid (BMB)
 42. Kem Pemahaman Akidah (BPO)
 43. Kem Mengangkat Martabat Generasi Muda (MUDA) (BPO)
 44. Wacana Belia Wanita (BPO)
 45. Kem Kesediaan Ke IPT (BPO)
 46. Kem Budaya (BPO)
 47. Serasehan Belia (BPO)
 48. Bengkel Jejak Warisan (BPO)
 49. Kem Sukarelawan Belia (BPO)
 50. Kuliah Tasawur Islam (BPO)
 51. Seminar Pembudayaan Ilmu (BPO)
 52. Seminar Pembangunan Ummah (BPO)
 53. Kursus Pemantapan Jati Diri (PBL)
 54. Bengkel Prihatin Ummah (PBL)
 55. Kursus Asas Kepimpinan dan Pengurusan (PBL)
 56. Bengkel Pengurusan Program (PBL)
 57. Kursus Asas Kefasilitatoran (PBL)
 58. Peningkatan Profesionalisme Rakan Kongsi (PIP)
 59. Majlis Ilmu Pemimpin Masyarakat (PIP)
 60. Seminar Kepimpinan Islam dalam Pendidikan (PIP)
 61. Seminar Wanita dan Kepimpinan (PIP)
 62. Seminar Kepimpinan Para Pendidik Agama Islam (PIP)
 63. Kursus Pemerkasaan Jati Diri (PIP)
 64. Bengkel Tanggungjawab Sosia (PIP)l
 65. Pengurusan Data Ahli Profesional Islam (PIP)
 66. Wacana Profesional Islam (PIP)
 67. Kursus Pemerkasaan Kepimpinan dan Pengurusan (PIP)
 68. Bengkel Pengurusan Khas (PIP)
 69. Kursus Peningkatan Kecekapan Instruksional (PIP)
 70. Kursus Peningkatan Pelbagai Literasi (PIP)
 71. Kursus Kefasilitatoran (PIP)
 72. Kursus Jurulatih Fasilitator (PIP)
 73. Kursus Asas Kajian Tindakan (PIP)
 74. Kursus Asas Penyelidikan dan Penilaian (PIP)
 75. Aktiviti Penyelidikan, Penilaian dan Penerbitan (PIP)
 76. Aktiviti Pendidikan (KRK)
 77. Aktiviti Kepimpinan dan Pengurusan (KRK)
 78. Aktiviti Sosiobudaya (KRK)
 79. Aktiviti Pembangunan Kemahiran (KRK)
 80. Aktiviti Peningkatan Kefahaman Islam (KRK)
 81. Aktiviti Kekeluargaan (KRK)
 82. Aktiviti Bina Insan (KRK)
 83. Aktiviti Kesukarelaan (KRK)
 84. Aktiviti Khidmat Nasihat (KRK)
 85. Aktiviti Warga Emas (KRK)
 86. Aktiviti Pembangunan Staf (SMI)
 87. Bengkel Pengurusan Sekolah-Sekolah MIS (SMI)
 88. Randau Pendidikan (SMI)
 89. Karnival PIBG dan Alumni Sekolah (SMI)

Singkatan Kumpulan Sasar

KKP: Kanak-Kanak Berusia 3-4 Tahun
MKT: Murid yang Ketinggalan
MBK: Murid yang Berbakat
PPO: Pelajar yang Memerlukan Bimbingan
PPO: Pelajar yang Berpotensi
BMB: Belia yang Memerlukan Bimbingan
BPO: Belia yang Berpotensi
PBL: Pemimpin Belia
PIP: Pemimpin dan Individu Prihatin
KRK: Kumpulan Rakan Kongsi
SMI: Sekolah-Sekolah Majlis Islam Sarawak

Leave a comment

Your email address will not be published.