4 Aktiviti Sekolah Majlis Islam Sarawak


  1. Aktiviti Pembangunan Staf
  2. Bengkel Pengurusan Sekolah-Sekolah MIS
  3. Randau Pendidikan
  4. Karnival PIBG dan Alumni Sekolah

Aktiviti 86: Aktiviti Pembangunan Staf

 

Aktiviti 87: Bengkel Pengurusan Sekolah-Sekolah MIS

 

Aktiviti 88: Randau Pendidikan

 

Aktiviti 89: Karnival PIBG dan Alumni Sekolah

PIBG dan Alumni Sekolah boleh memberi sumbangan yang besar dalam memperkasakan sekolah MIS melalui sokongan mental, fizikal dan kewangan.  Untuk mewujudkan sokongan tersebut pihak sekolah perlulah mendampingi pihak PIBG dan Alumni Sekolah secara kerap dan terancang.

Minggu PIBG dan Alumni Sekolah adalah bertujuan untuk mengerat dan memesrakan lagi jalinan hubungan antara pentadbir sekolah dengan ahli PIBG dan Alumni Sekolah. Aktiviti rekreasi dan majlis ilmu serta program keagamaan boleh diadakan sebagai pengisian acara minggu berkenan untuk memaknakan lagi hubungan PIBG dan Alumni Sekolah dengan pihak warga sekolah.

Leave a comment

Your email address will not be published.