18 Aktiviti Pemimpin dan Individu Prihatin


 1. Peningkatan Profesionalisme Rakan Kongsi
 2. Majlis Ilmu Pemimpin Masyarakat
 3. Seminar Kepimpinan Islam dalam Pendidikan
 4. Seminar Wanita dan Kepimpinan
 5. Seminar Kepimpinan Dakwah Belia
 6. Kursus Pemerkasaan Jati Diri
 7. Bengkel Tanggungjawab Sosial
 8. Pengurusan Data Ahli Profesional Islam
 9. Wacana Profesional Islam
 10. Kursus Pemerkasaan Kepimpinan dan Pengurusan
 11. Bengkel Pengurusan Khas
 12. Kursus Peningkatan Kecekapan Instruksional
 13. Kursus Peningkatan Pelbagai Literasi
 14. Kursus Kefasilitatoran
 15. Kursus Jurulatih Fasilitator
 16. Kursus Asas Kajian Tindakan
 17. Kursus Asas Penyelidikan dan Penilaian
 18. Aktiviti Penyelidikan, Penilaian dan Penerbitan

Leave a comment

Your email address will not be published.