Pengenalan Aktiviti


Spread the love

BPP-MIS telah merangka aktivitinya di bawah program-program yang digariskan berdasar kepada strategi sesuai bagi memenuhi tiga (3) daripada sembilan (9) bidang bina upaya yang dikenalpasti dalam Bengkel Bina Upaya Ummah 2007. Aktiviti-aktiviti ini adalah untuk membina bina upaya ummah di samping memenuhi memenuhi keperluan semasa tiga (3) kumpulan sasar utama iaitu Kanak-Kanak, Belia dan Rakan Kongsi yang telah dirincikan lagi kepada sebelah (11) kumpulan sasar.

3 Bidang Bina Upaya -> 11 Kumpulan Sasar -> 17 Strategi -> 31 Program -> 89 Aktiviti Utama

 

(Sumber: Buku Pengenalan Program dan Aktiviti BPP-MIS 2013-2017)