Dr. Hj. Akbar @ Abdul Rani bin Ibrahim


  • Mantan Timbalan Pengarah dan Penyelidik Kanan Bahagian Perkhidmatan Pendidikan Am (2008 – 2010)