Mantan Staf


 1. Haji Dahlan bin Salin @ Morsalin (2010)
 2. Sidek Hamid (2010)
 3. Dr. Haji Akbar @ Abdul Rani bin Ibrahim (2011)
 4. Zaini Ozea (2011)
 5. Reli @ Raily Ali (2012)
 6. Mustapha Umar (2013)
 7. (Dr.) Haji Saiee Driss (2014)
 8. Haji Jamil bin Haji Alop (2014)
 9. Mohd. Adha bin Haji Mahli (30 April 2015)
 10. Haji Bolhan bin Haji Omar (30 Ogos 2015)
 11. Mohd. Arzeri bin Kassim (30 September 2015)
 12. Hardy Harfizi Mansor (31 Disember 2015)
 13. Haji Abang Abdul Wahed bin Abang Muzi (31 Ogos 2016)