Penyelaras Aktiviti


Kenali Kami || Visi dan Misi || Fungsi Agensi || Carta Agensi || Carta Organisasi || Jawatankuasa Penasihat || Senarai Staf || Pusat Kegiatan

Penyelaras dan Aktiviti Dirancang bagi Tahun 2018

Rashid @ Mohammad bin Yusoff (Aktiviti Kanak-Kanak)

 1. Penubuhan Taska Masjid (1)
 2. Pengurusan & Penambahbaikan Taska Masjid (2)
 3. Pensijilan Pengasuh Taska Masjid (3)
 4. Pembekalan Bahan Asuhan Taska Masjid (4)
 5. Pengurusan Kebajikan Kanak-Kanak Taska Masjid (5)
 6. Penyeliaan Taska Masjid (6)
 7. Pengurusan Pusat Sumber (7)
 8. Pengurusan Taska Eksperimental (8)
 9. Kem Pembangunan Diri Murid Cerdas (16)
 10. Kem Asas Kepimpinan (17)
 11. Peningkatan Profesionalisme Rakan Kongsi – Konvensyen Pendidikan Prasekolah / Randau Pengasuhan Kanak-Kanak (58)
 12. Kursus Kefasilitatoran – Kursus Fasilitator Kem Pembangunan Diri Murid Cerdas, Asas Kepimpinan dan Pengucapan Awam (71)
 13. Kem Matematik (9)
 14. Kem Bahasa Inggeris (10)
 15. Kem Sains (11)
 16. Kursus Kefasilitatoran – Kursus Fasilitator Kem Matematik, Sains dan Bahasa Inggeris (71)

Narawi bin Haji Udin (Aktiviti Murid, Pelajar & Belia)

 1. Bengkel Kemahiran Cara Belajar (21)
 2. Kursus Kemahiran Cara Belajar (29)
 3. Kursus Kemahiran Berfikir (31)
 4. Kembara Hijrah (35)
 5. Kursus Kefasilitatoran – Kursus Fasilitator Bengkel Kemahiran Cara Belajar, Kemahiran Berfikir dan Asas Komunikasi (71)

Abdul Malik bin Bali (Aktiviti Murid, Pelajar, Belia & Rakan Kongsi)

 1. Kem Pengucapan Awam (18)
 2. Bengkel Kemahiran Asas Komunikasi (22)
 3. Kursus Kemahiran Komunikasi (32)
 4. Kursus Kefasilitatoran – Kursus Fasilitator Kem Jati Diri, Kem Bina Watak Budaya, Kem Asas Budaya dan Kem Budaya (71)
 5. Kursus Kefasilitatoran – Kursus Bengkel Bina Insan, PEWARIS dan Kolokium Rakan Sebaya (71)
 6. Kursus Kefasilitatoran – Kursus Fasilitator Kem Pembangunan Diri Murid Cerdas, Aas Kepimpinan dan Pengucapan Awam (71)
 7. Kursus Kefasilitatoran – Kursus Fasilitator Bengkel Kemahiran Cara Belajar, Kemahiran Berfikir dan Asas Komunikasi (71)

Aminah binti Ismail / Shamsiah Binti Hj. Mahli (Belia)

 1. Bengkel Bina Insan (20)
 2. Perkampungan Pelajar Islam (PEWARIS) (27)
 3. Kolokium Rakan Sebaya dan Kepimpinan Pelajar (28)
 4. Kem Eksplorasi Minda (33)
 5. Kem Keselamatan dan Kesejahteraan Diri (BESTARI) (34)
 6. Kem Pemahaman Akidah (42)
 7. Wacana Belia Wanita (44)
 8. Kem Kesediaan Ke IPT (45)
 9. Kem Sukarelawan Belia (49)
 10. Kuliah Tasawur Islam (50)
 11. Kursus Kefasilitatoran – Kursus Fasilitator BESTARI, Ekplorasi Minda dan Kembara Hijrah (71)

Dayang Faizatulakmar binti Abang Kerni / Jasmin Norhasfitri binti Muhd. Nor (Aktiviti Rakan Kongsi)

 1. Kursus Pemantapan Jati Diri (53)
 2. Bengkel Prihatin Ummah (54)
 3. Kursus Asas Kepimpinan dan Pengurusan (55)
 4. Kursus Asas Kefasilitatoran (57)
 5. Peningkatan Profesionalisme Rakan Kongsi – Pelbagai Aktiviti Keilmuan (58)
 6. Majlis Ilmu Pemimpin Masyarakat – kini dikenali sebagai Majlis Ilmu Kepimpinan Masyarakat (59)
 7. Seminar Kepimpinan Para Pendidik Agama Islam (62)
 8. Kursus Pemerkasaan Jati Diri (63)
 9. Pengurusan Data Ahli Profesional Islam (65)
 10. Kursus Pemerkasaan Kepimpinan dan Pengurusan (67)
 11. Bengkel Pengurusan Khas – Kursus Pengurusan Strategik (68)
 12. Kursus Kefasilitatoran – Kursus Lanjutan Fasilitator PERASA (71)
 13. Kursus Kefasilitatoran – Kursus Fasilitator Pemantapan Jati Dir, Prihatin Ummah serta Kepimpinan dan Pengurusan (71)
 14. Kursus Jurulatih Fasilitator (72)
 15. Aktiviti Penyelidikan, Penilaian dan Penerbitan (75)

Mohd. Khairul Iskandar bin Renggi  (Aktiviti Belia dan Rakan Kongsi)

 1. Kem Asas Budaya (36)
 2. Kem Budaya (46)
 3. Kem Seni Budaya (39)
 4. Kursus Kefasilitatoran – Kursus Fasilitator Kem Jati Diri, Kem Bina Watak Budaya, Kem Asas Budaya dan Kem Budaya (71)
 5. Kem Jati Diri (13)
 6. Kem Bina Watak Budaya (14)

Dr. Haji Zulwali Kifli Merawi (Aktiviti Rakan Kongsi)

 1. Aktiviti Pendidikan (76)
 2. Aktiviti Kepimpinan dan Pengurusan (77)
 3. Aktiviti Sosiobudaya (78)
 4. Aktiviti Pembangunan Kemahiran (79)
 5. Aktiviti Peningkatan Kefahaman Islam (80)
 6. Aktiviti Kekeluargaan (81)
 7. Aktiviti Bina Insan (82)
 8. Aktiviti Kesukarelaan (83)
 9. Aktiviti Khidmat Nasihat (84)
 10. Aktiviti Warga Emas (85)

Aktiviti Utama berikut tidak dijalankan pada tahun 2017 tetapi boleh dipohon sebagai Aktiviti Rakan Kongsi

 1. Kem Kemahiran Membaca melalui KaBoM (12)
 2. Kem Taranum Al-Quran – Kini dikenali sebagai Kem Taranum (15)
 3. Kem Seni Khat (19)
 4. Bengkel Asas Fotografi (23)
 5. Bengkel Asas Multimedia (24)
 6. Bengkel Seni Khat (25)
 7. Bengkel Jati Diri (26)
 8. Kursus Asas Kajian (30)
 9. Usrah Qudwah (37)
 10. Kegiatan Khidmat Belia (38)
 11. Bengkel Kemahiran Hidup (40)
 12. Karnival Masjid (41)
 13. Kem Mengangkat Martabat Generasi Muda (MUDA) (43)
 14. Serasehan Belia (47)
 15. Bengkel Jejak Warisan (48)
 16. Seminar Pembudayaan Ilmu (51)
 17. Seminar Pembangunan Ummah (52)
 18. Bengkel Pengurusan Program (56)
 19. Seminar Kepimpinan Islam dalam Pendidikan (60)
 20. Seminar Wanita dan Kepimpinan (61)
 21. Bengkel Tanggungjawab Sosial (64)
 22. Wacana Profesional Islam (66)
 23. Kursus Peningkatan Pelbagai Literasi (70)
 24. Kursus Asas Kajian Tindakan (73)
 25. Kursus Asas Penyelidikan dan Penilaian (74)
 26. Aktiviti Pembangunan Staf (86)
 27. Bengkel Pengurusan Sekolah-Sekolah MIS (87)
 28. Randau Pendidikan (88)
 29. Karnival PIBG dan Alumni Sekolah (89)

Kenali Kami || Visi dan Misi || Fungsi Agensi || Carta Agensi || Carta Organisasi || Jawatankuasa Penasihat || Senarai Staf || Pusat Kegiatan