Perancangan Aktiviti


Spread the love

Selari dengan Rangka Pelan BPP-MIS, cadangan perancangan program dan aktiviti pada tahun berikutnya dibuat pada pertengahan setiap tahun dan dihantar kepada pihak Majlis Islam Sarawak untuk mendapat kelulusan. Setelah mendapat kelulusan dan maklumat siling peruntukan, perubahan dibuat pada perancangan asal agar tidak melebihi had siling tersebut. Jadual berikut adalah rumusan perancangan aktiviti setiap tahun sejak penubuhan BPP-MIS.

Tahun Jumlah Aktiviti Dirancang Bilangan Kumpulan Sasar
2017  377 10
2016  362 11
2015 429 11
2014  442 9
2013  353 9
2012  538 7
2011  218 7
2010 160 7
2009  215 7
2008  71 7