Penilaian dan Penyelidikan


  1. Penilaian Konvensyen Pendidikan Awal Kanak-Kanak dan Randau Pengasuhan Kanak-Kanak 200X – 2017
  2. Dapatan Isu dan Masalah Belia Kembara Hijrah 2010 – 2017
  3. Penilaian Sekolah MIS (SMK Tun Ahmad Zaidi & SMK Pesantren Abdul Taib Mahmud) 2015
  4. Kajian Profil Belia Islam Tingkatan 6 2014-2015
  5. Kajian Profil Belia Islam IPT 2016-2017
  6. Penilaian Program dan Aktiviti BPP-MIS 2016
  7. Penilaian Kelangsungan Taska Masjid (Sri Arjuna, Balai Ringin dan Serian) 2017
  8. 10 Domain Sekolah Berkesan (Sekolah SABK MIS) 2017
  9. Dapatan Rundingan Meja Bulat SABK MIS 2018