Penilaian dan Penyelidikan


  1. Penilaian Konvensyen Pendidikan Awal Kanak-Kanak dan Randau Pengasuhan Kanak-Kanak 200X – 2017
  2. Penilaian Sekolah MIS 2015
  3. Kajian Profil Belia Islam Tingkatan 6 2014-2015
  4. Kajian Profil Belia Islam IPT 2016-2017
  5. Penilaian Program dan Aktiviti BPP-MIS 2016
  6. Penilaian Taska Masjid 2017