Format Laporan Aktiviti


Spread the love

Sebagai integriti dalam melaksanakan pelbagai aktiviti pendidikan, BPP-MIS dan Rakan Kongsi yang menerima geran atau bantuan perlu menyediakan laporan yang mengandungi semua maklumat berikut:

 1. Maklumat Aktiviti

  • Nama Aktiviti
  • Tarikh Aktiviti
  • Tempat Aktiviti
  • Bentuk Aktiviti – Kursus / Kem / Bengkel / Kolokium / Seminar / Pemerolehan / Penubuhan / Pengurusan
 2. Jumlah Penyertaan AKTIVITI Mengikut Jantina

  • Borang Penyertaan
  • Senarai Kehadiran
  • Senarai Jemputan
 3. Perasmi Aktiviti

  • Nama Individu
  • Jawatan dan Institusi
 4. Agensi / Institusi Pelaksana

  • Nama Agensi / Institusi
  • Bentuk Kolaborasi (Kerjasama)
 5. Atur Cara / Jadual Aktiviti

  • Hari
  • Masa
  • Tajuk Pengisian
 6. Dokumentasi AKTIVITI

  • Gambar (memperlihatkan semua peserta dan fasilitator yang terlibat di tempat aktiviti)
  • Rakaman Video
  • Surat Khabar
  • Laman Web (contohnya: laporan aktiviti di Facebook atau Portal Rasmi)
 7. Laporan Perbelanjaan Aktiviti

  • Nama Item
  • Jumlah Bayaran
  • Rujukan Resit / Inbois / Baucar Bayaran (beserta bukti perbelanjaan)
 8. Sumber Dana Aktiviti

  • Nama Penaja
  • Bentuk Sumbangan (Wang / Bukan Wang)
  • Nilai / Amaun Sumbangan
 9. Fasilitator / Penceramah / URUS SETIA AKTIVITI

  • Nama Individu
  • Peranan dalam Aktiviti
  • Jawatan dan Instititusi
  • Nombor Telefon / Emel Individu
  • Pendidikan / Sijil