Data Pendidikan


Spread the love

Selaras dengan tujuan penubuhan BPP-MIS, segala perancangan dan pelaksanaan aktiviti yang dibangunkan dipusatkan di sebuah laman web sebagai kemudahan rujukan bagi usaha penambahbaikan pada masa akan datang. Selain itu, BPP-MIS juga membangunkan sistem pangkalan data untuk merekodkan maklumat peserta dan fasilitator serta maklumat aktiviti yang dikemaskini di pejabat dari semasa ke semasa.

Sumbangan idea dan tenaga  daripada individu atau agensi lain untuk mengemaskini maklumat atau mencadang penambahbaikan bolehlah diemel kepada Pegawai ICT: shah@bppmis.com