Kursus Peningkatan Kecekapan Instruksional 2013


Kursus Peningkatan Kecekapan Instruksional

Daripada 11 aktiviti yang dirancang di bawah aktiviti utama Kursus Peningkatan Kecekapan Instruksional, 10 telah berjaya dilaksanakan. Aktiviti-aktiviti yang bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam bidang instruksional dan kejurulatihan ini telah melibatkan seramai 214 orang peserta dari kalangan pengasuh, guru sekolah rendah, pemimpin belia dan fasilitator rakan kongsi BPP-MIS.

 

Bil Nama Aktiviti

Tarikh dan Tempat

Pemanfaat

Kawasan / Institusi

Fasilitator dan Penceramah Catatan
1 Kursus Fasilitator Aktiviti BESTARI 20 orang 1.   Aminah binti Ismail

2.   Shamsiah binti Mahli

3.   Mariati binti Roslan

Melibatkan peserta dari kalangan belia-belia wanita yang berminat dan pernah menghadiri program-program pembangunan belia anjuran BPP-MIS
Masjid Darul Ehsan, Piasau Jaya, Miri

9 – 10 Mac

Miri
2 Diploma Perguruan Malaysia (Pengasuh) 22 orang

Pengasuh Taska Masjid

Pensyarah-Pensyarah IPG Bilangan Pelajar:

7 orang di IPG Batu Lintang

12 orang IPG Rajang

3 orang di IPG Miri.

22 – 31 Mac

IPG BL, Kuching

IPG Rajang

IPG Miri

Kuching

Sarikei

Miri

3 Kursus Fasilitator

Jati Diri

6 orang 1.   Jamil bin Alop (BPP-MIS)

2.   Salim bin Jais

3.   Mahidi bin Pihak (Pesara Guru)

Dihadiri peserta dari kalangan pemimpin belia.
19 – 20 April

Masjid Bandar Sri Aman

Sri Aman

Leave a comment