Perancangan Strategik


Berbekalkan kepakaran dan pengalaman yang ada, BPP-MIS telah membantu membangunkan beberapa dokumen yang diharapkan dapat memacu pembangunan ummah. Antara dokumen tersebut adalah seperti berikut:

  1. Perakuan Bengkel Bina Upaya Ummah 2007
  2. Rangka Pelan Pertama BPP-MIS 2008-2012
  3. Resolusi Kongres Islam Sarawak 2009
  4. Resolusi Muktamar Masjid-Masjid Negeri Sarawak 2009
  5. Perakuan Bengkel Bina Upaya Ummah II 2010
  6. Buku Pelan Tindakan Majlis Islam Sarawak 2011 – 2020
  7. Rangka Pelan Kedua BPP-MIS 2013-2017