Umum
Tarikh 20-21 April 2018 Tempat Bungai Lodge Bekenu, Miri Tirai program PEWARIS di Bekenu dibuka dengan sesi perkenalan antara fasilitator dan peserta. Fasilitator adalah dalam kalangan belia setempat yang telah melalui proses bimbingan berterusan, penyertaan program secara berkala dlm program BPP selama tiga (3) tahun. Proses pembentukan dan bimbingan belia […]

PEWARIS – Bekenu 2018

Format Aktiviti BPP-MIS Konvensyen Contoh: Konvensyen Pendidikan Prasekolah Kembara Contoh: Kembara Hijrah dan Kembara Kasih Kolokium Contoh: Kolokium Mahasiswa Islam Sarawak dan Kolokium Belia Islam Sarawak Wacana Contoh: Wacana Belia Wanita, Wacana Wanita dan Wacana Pendidikan Islam Bengkel Contoh: Bengkel Kemahiran Cara Belajar, Bengkel Kemahiran Hidup, Bengkel Bina Insan dan […]

Bentuk Aktiviti Pendidikan