Bengkel Seni Khat – Lundu 2016


Pihak SMK Lundu telah menjalankan Bengkel Seni Khat pada 27 – 28 Februari 2016, yang bertempat di sekolah tersebut. Pelajar SMK Lundu yang menyertai bengkel ini adalah seramai

 34 orang. Penceramah bengkel adalah Ustaz Abdus-Salam bin Morshidi, pegawai di Jabatan Agama Islam Sarawak.

Leave a comment