Bengkel Perancangan Strategik 2013


Bengkel Pengurusan Khas 2

Bengkel Perancangan Strategik (atau Bengkel Pengurusan Khas) bertujuan memperkasakan kepimpinan dan pengurusan rakan kongsi melalui perkongsian ilmu dan pengalaman dalam bidang yang dikenalpasti. Bagi tahun 2013, tumpuan diberikan kepada bidang kemahiran membuat perancangan strategik. Dengan kemahiran ini adalah diharapkan peserta yang terdiri daripada fasilitator rakan kongsi akan lebih berupaya membantu pihak JKP Masjid dalam pengurusan dan perancangan serta pelaksanaan program dan aktiviti pembangunan ummah di peringkat bahagian masing-masing.

Pada tahun 2013, kursus ini telah melibatkan 37 orang peserta dan diadakan di Hotel Penview, Kuching.

 

Pengelola

Tarikh dan Tempat

Pemanfaat Fasilitator dan Penceramah
BPP-MIS 37 orang 1.        Prof Madya Dr Firdaus Abdullah (UiTM, Sarawak)

2.        Dr Abg Zainoren Abg Abdurahman (UiTM Sarawak)

3.        Ustaz Dr Azhar Hj Ahmad (PPD Simunjan)

4.        Ustaz Hasfa Bakhry bin Hassan (JAKIM)

24 -25 Ogos

Hotel Penview Kuching

33 Fasilitator Rakan Kongsi

4 orang staf BPP-MIS

Leave a comment