Penyunting Laman : sherina


Kursus ini bertujuan untuk menambah bilangan fasilitator atau pembimbing daripada kalangan pemimpin belia yang mempunyai kemahiran dan kemampuan untuk membantu pihak masjid khususnya dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti yang melibatkan golongan belia di tempat masing-masing. Pada tahun 2013, sejumlah dua kursus telah dijalankan dan dikendalikan dalam bentuk ceramah, aktiviti main peranan dan […]

Aktiviti Kursus Asas Fasilitator 2013


Kursus ini bertujuan untuk menyediakan peluang bagi membolehkan pemimpin belia menguasai asas kemahiran kepimpinan dan pengurusan. Sepanjang tahun 2013, hanya 6 daripada 10 kursus tersebut dilaksanakan seperti yang dirancang. Atas permintaan rakan kongsi, empat daripada kursus tersebut digantikan dengan Kursus Pemantapan Jati diri. Bil Pengelola Tarikh dan Tempat Pemanfaat Kawasan / Institusi […]

Kursus Pembinaan Asas Kepimpinan Dan Pengurusan 2013


Kursus ini bertujuan untuk menyediakan peluang kepada pemimpin belia meningkatkan kesedaran dan semangat kerja sepasukan serta memantapkan lagi jati diri mereka supaya lebih berkeyakinan dan berwibawa dalam menjalankan tanggungjawab mereka sebagai pemimpin. Pada tahun 2013, BPP-MIS telah merancang dan melaksanakan 10 Kursus Pemantapan Jati Diri untuk pemimpin belia yang terdiri daripada […]

Kursus Pemantapan Jati DiriDalam meningkatkan kualiti kepimpinan dan pengurusan serta memantapkan kecekapan instruksional dalam kalangan rakan kongsi, aktiviti penyelidikan dan penilaian perlu dilaksanakan secara berterusan. Untuk itu, BPP-MIS menyediakan khidmat penyelidikan dan penilaian yang mengandungi i) Kajian Tindakan, ii) Penilaian, dan iii) Penyelidikan. Bagi tahun 2013, Kajian Tindakan berpusatkan sekolah yang dirancang untuk […]

Bengkel Penyelidikan Dan Penilaian 2013


  Dalam mempertingkatkan ilmu dan kemahiran para fasilitator rakan kongsi, tiga aktiviti telah dirancangkan dalam tahun 2013 dan berjaya dilaksanakan di Sibu, Kuching dan Miri. Aktiviti pertama yang dirancang dan dilaksanakan bertujuan untuk memantapkan kemahiran serta keyakinan fasilitator PERASA. Manakala, dua lagi aktiviti memberi asas kefasilitatoran PERASA kepada bakal fasilitator […]

Bengkel Kepimpinan Fasilitator PERASA 2013


Daripada 11 aktiviti yang dirancang di bawah aktiviti utama Kursus Peningkatan Kecekapan Instruksional, 10 telah berjaya dilaksanakan. Aktiviti-aktiviti yang bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam bidang instruksional dan kejurulatihan ini telah melibatkan seramai 214 orang peserta dari kalangan pengasuh, guru sekolah rendah, pemimpin belia dan fasilitator rakan kongsi […]

Kursus Peningkatan Kecekapan Instruksional 2013