Penyunting Laman : Shahriman Shukarmin


About Shahriman Shukarmin

Pegawai ICT BPP-MIS

Tempat Hotel Penview, Kuching Tarikh 12 Februari 2015 Objektif Memberi penjelasan tentang objektif penubuhan Taska PERMATA Masjid Memberi ruang kepada KEMAS dan KKLW untuk memberi penerangan tentang pengambilan pengurusan Taska Masjid Memberi ruang kepada wakil Taska Masjid untuk menyuarakan permasalahan dan kemusykilan. Taklimat ini telah dihadiri oleh 3 wakil KEMAS […]

Taklimat Taska PERMATA Masjid 2015:


PENGENALAN Penghayatan peristiwa Hijrah Rasulullah SAW yang berteraskan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, perlu disemai dalam jiwa setiap belia, agar mereka memahami pengorbanan dan perjuangan Rasulullah dan para sahabat dalam menegakkan syiar Islam. Selain itu, melalui penghayatan makna hijrah, belia akan memahami pentingnya persaudaraan dan perpaduan dalam hidup bermasyarakat. […]

Laporan Kembara Hijrah Samarahan 1435H / 2014 M