Penyunting Laman : FaizatulKursus ini diadakan pada 1-3 April 2016 bertempat di Hotel Penview, Kuching. Seramai 24 orang peserta yang terdiri daripada 14 lelaki dan 10 perempuan. Peserta yang terlibat adalah dalam kalangan pemimpin belia masjid, pelajar IPT dan Belia yang sudah bekerja. Mereka telah dibimbing oleh 2 orang fasilitator iaitu Cikgu Junaidi […]

Kursus Lanjutan Fasilitator – Kuching 2016


JK Pengurusan Masjid Darul Akmal telah mengadakan Kursus Pemantapan Jati Diri pada 12-13 Mac 2016, bertempat di masjid tersebut. Seramai 17 orang peserta di kalangan Pemimpin Belia di kawasan Samariang, Bandar Baru Samariang dan Taman Samariang Aman. Peserta terdiri daripada 16 lelaki dan 1 perempuan telah mengikuti kursus dengan jayanya. […]

Kursus Pemantapan Jati Diri – Kuching 2016