Daily Archives: 13/04/2018


Format Aktiviti BPP-MIS Konvensyen Contoh: Konvensyen Pendidikan Prasekolah Kembara Contoh: Kembara Hijrah dan Kembara Kasih Kolokium Contoh: Kolokium Mahasiswa Islam Sarawak dan Kolokium Belia Islam Sarawak Wacana Contoh: Wacana Belia Wanita, Wacana Wanita dan Wacana Pendidikan Islam Bengkel Contoh: Bengkel Kemahiran Cara Belajar, Bengkel Kemahiran Hidup, Bengkel Bina Insan dan […]

Bentuk Aktiviti Pendidikan